CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Rozwiązania : Bezpieczna witryna
CryptoCard dla korporacji
Podpis elektroniczny
Masowy podpis elektroniczny
Bezpieczna poczta
Systemy VPN
Bezpieczna witryna
Systemy PKI
Kontrola dostępu i uprawnień
Bezpieczna witryna

Oferujemy systemy integrujące serwery WWW z najlepszymi technologiami uwierzytelnienia klientów. Nasze rozwiązania pozwalają na zrealizowanie kontroli dostępu do zasobów udostępnianych przez strony WWW z jednolitym modelem autoryzacji, w stopniu znacznie wykraczającym poza standardową funkcjonalność serwerów HTTP.

Bezpieczeństwo w przeglądarce WWW

Istniejący obecnie model zabezpieczenia komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW uwzględnia standardowe modele bezpieczeństwa, oparte na szyfrowaniu SSL. Szybki rozwój opartych na WWW systemów elektronicznego handlu i bankowości wymaga coraz częściej rozwiązań dostosowanych do rosnących potrzeb klientów. Silne szyfrowanie jest konieczne przy takich procesach jak logowanie na witrynę WWW i wysyłanie formularza zawierającego poufne dane.

Integracja z PKI

System zabezpieczania witryny WWW pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa opartego z jednej strony na certyfikacie klienta, a z drugiej - na zaufanym źródle potwierdzającym wiarygodność transakcji. W ten sposób zrealizowane zostają zasady budowy infrastruktury klucza publicznego PKI zapewniające poufność, obustronne uwierzytelnienie oraz integralność danych.