Wsparcie techniczne i serwis

Wsparcie techniczne

Usługa wsparcia technicznego gwarantuje pomoc w eksploatacji posiadanego oprogramowania, sprzętu czy systemów. Zakres wsparcia jest ustalany indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta. Oferujemy różnorodne formy usługi, m.in:

  • konsultacje telefoniczne
  • kontakt poprzez pocztę elektroniczną
  • dostęp do bazy wiedzy informatycznej
  • aktualizacje oprogramowania
  • asysta wdrożeniowa

Zawierane umowy wsparcia mogą mieć charakter zarówno pojedynczego zlecenia, jak również dotyczyć zdefiniowanego okresu, np. jednego roku.

Serwis

Dla klientów którzy oczekują rozszerzonej opieki nad zakupionymi towarami, oferujemy usługę serwisu. Doświadczony zespół specjalistów, laboratorium diagnostyczne oraz sprawdzone procedury operacyjne pozwalają nam na dostarczenie kompleksowego i profesjonalnego supportu.

Zawierana umowa serwisowa (SLA) dokładnie precyzuje formy pomocy (hotline, e-mail, pomoc u klienta, itp.), warunki supportu (terminy i tryb zgłaszania, czas reakcji, podejmowane prace, itp) oraz ewentualne pozostałe składniki usługi. Klientom wymagającym najwyższych priorytetów czasowych i serwisowych zapewniamy sprzęt zastępczy.