Obsługa produktów Dual Use Goods

Dual Use Goods (DUG) czyli towary o podwójnym zastosowaniu, to produkty, technologie lub materiały, które mogą mieć zarówno zastosowanie cywilne jak i militarne. Oznacza to, że są one używane zarówno w celach pokojowych, jak i do celów związanych z obronnością, a także potencjalnie do produkcji broni masowego rażenia. W związku z tym produkty podwójnego zastosowania są przedmiotem szczególnych przepisów i kontroli w celu zapobieżenia ich nielegalnemu wykorzystaniu lub przeniesieniu w niebezpieczne ręce.

Kontrola i regulacje dotyczące DUG są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego i ograniczenia rozprzestrzeniania broni i technologii z nią związanych. Istnieją różne międzynarodowe porozumienia i regulacje, takie jak Porozumienie Wassenaar, które jest jednym z wielu międzynarodowych porozumień kontrolujących obrót DUG. Jest to istotny element polityki bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy w zakresie rozbrojenia, dlatego europejskie oraz polskie przepisy bazują na regulacjach Porozumienia Wassenaar.

Ze względu na to, że produkty zawierające odpowiednią silną kryptografię także są uznawane za produkty podwójnego zastosowania, wszelki obrót tego typu produktami (np. moduły HSM, narzędzia programistyczne itp.) jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

CryptoTech od wielu lat zajmuje się obrotem (sprowadzanie, sprzedaż, serwis itp.) tego typu produktami i dlatego bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu oferujemy pomoc w spełnieniu niezbędnych wymagań i formalności związanych z towarami podwójego zastosowania używanymi w ochronie informacji.

Jesteś zainteresowany zakupem za granicą produktów związanych z kryptografią i nie wiesz czy i jakie formalne obowiązki i procedury na Tobie ciążą ? Skorzystaj z naszej wiedzy i bądź po bezpiecznej stronie !