Dostosowanie rozwiązań

Dzięki szerokiej i dogłębnej wiedzy inżynierskiej wykraczającej daleko poza minimum niezbędne do sprzedaży produktów, możemy zaoferować naszym Klientom (zarówno użytkownikom końcowym jak i integratorom rozwiązań IT) dedykowane usługi dostosowania wybranych produktów i technologii z naszej oferty do szczegółowych bądź nietypowych wymagań związanych ze specyfiką systemu IT, w ramach którego te produkty mają funkcjonować.

Dostosowanie rozwiązań dotyczy:

  • modyfikacji oprogramowania wytwarzanego przez CryptoTech
  • modyfikacji oprogramowania osadzonego (firmware) sprzętu wytwarzanego lub sprzedawanego (w ograniczonym zakresie) przez CryptoTech
  • modyfikacji sprzętu wytwarzanego przez CryptoTech
  • budowy interfejsów sprzętowych i/lub programowych wypełniających lukę uniemożliwiającą lub utrudniającą osiągnięcie wymaganego zakresu współpracy technologii e-security i systemów użytkownika
  • budowy funkcjonalności uzupełniającej (sprzęt lub oprogramowanie) dla integrowanych technologii i produktów e-security, bez ingerencji w oryginalne oprogramowanie i/lub sprzęt

Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań nietypowych lub rozwiązywaniu problemów integracyjnych wynikających z braku współdziałania, ograniczeń lub wad poszczególnych produktów, pozwala naszemu zespołowi projektantów rozwiązywać bardzo trudne i nietypowe problemy naszych Klientów doprowadzając do osiągnięcia celów biznesowych nawet z użyciem lekko niedopasowanych produktów i rozwiązań. Tego typu usługi znajdują czasami wykorzystanie jako chwilowe rozwiązanie problemu niekompatybilności posiadanych przez Klienta rozwiązań do czasu wyeliminowania tych niezgodności przez producentów, co zwykle wymaga znacznie więcej czasu lub kosztuje więcej niż skorzystanie z usług CryptoTech.