Integracja rozwiązań

Realizując takie cele jak:

  • maksymalizacja skuteczności
  • minimalizacji kosztów administracji
  • uproszczenie wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa informacji

nasi Klienci mogą współpracować z zespołem CryptoTech w zakresie integracji systemów, by wykorzystać nasze bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie kompleksowego wdrażania konkretnych produktów.

Typowe obszary integracyjne obejmują:

  • dedykowane system rejestracji i identyfikacji
  • integracja systemów identyfikacji, autoryzacji, kontroli dostępu oraz audytu z rozwiązaniami firm trzecich i aplikacjami własnymi Klientów
  • zwiększanie bezpieczeństwa istniejących aplikacji własnych Klientów lub rozwiązań firm trzecich
  • wdrażanie systemów rozszerzonego zarządzania użytkownikami i szeroko rozumianymi cechami bezpieczeństwa systemów

Wąska specjalizacja w zakresie technologii i produktów związanych z bezpieczeństwem systemów i aplikacji oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji systemów komercyjnych o największych wymaganiach bezpieczeństwa, z użyciem większości typowych platform, aplikacji, rozwiązań sprzętowych i proceduralnych, gwarantują dostarczenie bezpiecznych i optymalnie dopasowanych rozwiązań. Zakres takich usług i sposób ich dostarczenia jest dopasowywany każdorazowo do konkretnych wymagań biznesowych by zapewnić sukces projektu. Tylko efektywna realizacja dobrze zdefiniowanych i zaadresowanych potrzeb biznesowych daje szansę na rzeczywisty sukces złożonego przedsięwzięcia jakim jest integracja funkcjonalnych aspektów dowolnych systemów Klienta z właściwym zakresem i poziomem bezpieczeństwa realizacji poszczególnych usług. Warto podkreślić, że maksymalny możliwy technologicznie poziom bezpieczeństwa integrowanych rozwiązań nie zawsze (a raczej bardzo rzadko) jest poziomem optymalnym ze względu na rzeczywiste potrzeby biznesowe Klientów, ich możliwości organizacyjne, otoczenie w jakim działają i inne aspekty pozatechniczne

W przypadku projektów wykraczających poza specjalizację CryptoTech, ściśle współpracujemy z zespołami Klienta lub innych integratorów zaangażowanych w dany projekt lub rozszerzamy nasze kompetencje o umiejętności naszych partnerów specjalizujących się w usługach integracyjnych dotyczących innych technologii. Usługi integracyjne świadczone są w ramach zdefiniowanej strategii i planu realizacji projektu, w ścisłej współpracy z personelem Klienta lub Integratora w zakresie umiejscowienia tych usług w ramach dokładnie zaplanowanego pełnego projektu integracyjnego, którego jednym ze składników jest podsystem bezpieczeństwa informacji. Stosowane przez nas w przypadku dużych projektów metodologie realizacji bazują na zaleceniach typowych dla PRINCE2 lub są realizowane ściśle wg tego modelu.