Systemy personalizacji kart elektronicznych

Personalizacja kart elektronicznych

Jednym z kluczowych elementów wdrożenia kart elektronicznych w przedsiębiorstwie jest konieczność nadania kartom elektronicznym indywidualnych cech użytkownika oraz korporacji zarówno w postaci elektronicznej jak i fizycznej.

Ze względu na złożoność rozwiązań do personalizacji kart oraz indywidualne wymagania każdego klienta, systemy takie są projektowane, budowane i dostarczane na zamówienie.
Oferowane przez firmę CryptoTech rozwiązania służące do personalizacji charakteryzują się następującymi cechami:

  • system może być scentralizowany lub rozproszony. Oznacza to że, system zarządzający, moduły wprowadzana danych, urządzenia do kodowania kart oraz nadruku mogą znajdować się w jednej lub wielu lokalizacjach. System rozproszony jest szczególnie istotny w przypadku gdy klient oprócz głównej siedziby posiada wiele oddziałów, w których wydawane są karty.
  • współpraca z posiadanymi przez klienta systemami np. do wydawania elektronicznych certyfikatów,
  • różna technologia nadruku na kartach – nadruk monochromatyczny termotransferowy, nadruk  pełnokolorowy termosublimacyjny lub retrasferowy,
  • nadruk jednostronny oraz dwustronny,
  • możliwość modyfikacji oprogramowania drukarek zgodnie z wymaganiami systemu,
  • możliwość personalizacji  kart stykowych oraz bezstykowych,

CryptoTech buduje systemy personalizacji w oparciu o różne modele drukarek do kart dostępnych na rynku przy czym  największe doświadczenie posiadamy w integracji drukarek firmy Evolis, której jesteśmy partnerem. W ramach realizacji systemów personalizacyjnych dostarczamy drukarki z fabrycznym oprogramowaniem  oraz ze modyfikowanym firmware dostosowanym do specyficznych wymogów systemu i klientów.

Jedną z większych realizacji, w której firma CryptoTech brała udział w ostatnich latach był system personalizacji kart w ramach Ślaskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), który funkcjonował w latach 2015-2023.  System opierał się na mikroprocesorowej karcie bezstykowej, która służyła do dokonywania płatności za przejazdy komunikacją miejską.

CryptoTech w ramach kooperacji z firmą TAG System zaprojektował, zbudował, wdrożył i utrzymywał przez 8 lat system personalizacji kart obejmujący moduł zarządzania drukiem,  moduł wymiany danych oraz drukarki wraz koderami do kart. W czasie trwania projektu system spersonalizował blisko 800 tys. kart.

CryptoTech był również producentem oraz dostawcą dedykowanych apletów do obsługi podpisu elektronicznego dla kart systemu ŚKUP.