Szkolenia

Oferujemy szkolenia i seminaria dedykowane dotyczące standardów, technoloogii oraz obsługi naszych rozwiązań i oferowanych przez CryptoTech produktów. Programy zajęć są każdorazowo przygotowanywane na podstawie ustaleń z klientami, przez specjalistów CryptoTech i/lub naszych partnerów. Przygotowujemy też specjalistyczne warsztaty praktyczne dotyczące instaltacji, admisnitracji i obsługi złożonych rozwiązań i produktów e-security.

Tematy szkoleń, warsztatów i seminariów obejmują:

  • Standardy bezpieczeństwa
  • Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)
  • Podpis elektroniczny
  • Sprzętowe moduły kryptograficzne (HSM)
  • Bezpieczeństwo kart elektronicznych
  • Prawne aspekty ochrony przesyłania i składowania danych w Polsce