Doradztwo

Optymalny dobór sposobu rozwiązywania problemów i osiągania celów z zakresu ochrony informacji wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy, znajomości rynku rozwiązań przeznaczonych dla takich zastosowań oraz dużego doświadczenia w praktycznym wykorzystywaniu dostępnych strategii, metod, narzędzi i produktów. Nasza firma od lat specjalizuje się w realizacji systemów bezpieczeństwa informacji o różnym stopniu złożoności: od małych rozwiązań dla użytkowników indywidualnych po skomplikowane systemy, wspierane bardzo rozbudowaną infrastrukturą organizacyjną (polityki i procedury), klasy komercyjnych urzędów certyfikacji. W ramach usług doradczych pomagamy zdefiniować poprawnie problem, wyspecyfikować wymagania, zanalizować potrzeby, przepisy prawa, cele organizacyjne, standardy technologiczne, zaprojektować model operacyjny, niezbędne polityki i procedury funkcjonowania, przygotować harmonogram realizacji, określić strategie i specyfikacje testów funkcjonalnych, systemowych, akceptacyjnych, przygotować plany implementacji, integracji, wdrożenia pilotowego, wdrożenia produkcyjnego, strategie i plany zarządzania i migracji systemu i inne. Zakres oferowanych usług jest elastycznie dopasowywany do potrzeb i wymagań klientów. W każdym ze szczegółowych opisów zakresu usług, stanowi on jedynie propozycję typowych obszarów doradztwa a dokładny przedmiot usług jest wynikiem wspólnych ustaleń, co do wymagań i oczekiwań klienta oraz naszych możliwości.

Poza ogólnymi obszarami typowymi dla budowy systemów ochrony informacji, specjalizujemy się szczególnie w kilku dziedzinach:

  • podpis elektroniczny (zwłaszcza zagadnienia bezpiecznego podpisu elektronicznego)
  • systemy kart elektronicznych
  • technologie i standardy ochrony informacji
  • organizacyjne aspekty systemów Zaufanej Trzeciej Strony (polityki, procedury)
  • sprzętowe środki ochrony informacji (sprzętowe moduły kryptograficzne)
  • infrastruktura i aplikacje PKI w środowisku Microsoft Windows

W zakresie usług wymagających certyfikowanych i doświadczonych specjalistów od analizy ryzyka i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji współpracujemy z naszymi partnerami jeśli wymaga tego specyfika Projektu. Również we współpracy z naszymi partnerami oferujemy usługi wykraczające poza nasze kluczowe kompetencje a czasami niezbędne by je uwzględnić w ramach jednego projektu analityczno-projektowego. Do takich obszarów leżących na granicy naszej specjalizacji należą zagadnienia bezpieczeństwa sieci, systemów antywirusowych, ciągłości zasilania, zarządzania kopiami zapasowymi danych i innych obszarów związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów informatycznych lecz nie bazujących na wykorzystaniu usług kryptograficznej ochrony informacji.