Instalacja i wdrożenie

Usługi tej klasy częściowo znajdują się w ramach oferowanych przez nas szerszych usług konsultingowych dotyczących rozwiązań e-security, lecz wykraczają nieznacznie poza czyste usługi doradcze gdyż efektem tego typu usług jest konkretny projekt rozwiązania problemu/zadnia zdefiniowanego przez Klienta.

W ramach tych usług nie ograniczamy się do przygotowania zbioru rad i zaleceń, lecz realizujemy jeden etap dalej . przygotowujemy projekt rozwiązania. Posiadając taki projekt, Klient może znacznie łatwiej oszacować koszty, czas realizacji i przystąpić do wyboru partnera odpowiedzialnego za realizację rozwiązania/systemu wg posiadanego projektu. Dzięki temu łatwiej jest ominąć typowe niebezpieczeństwa rozpisywania przetargu na dostawę rozwiązania lub realizację projektu integracyjnego tylko na podstawie szczątkowych założeń wstępnych.

Prowadzimy szczegółową analizę potrzeb, sposobów realizacji, dostępnych na rynku technologii i produktów, wyceniamy rozwiązania alternatywne, przedstawiamy zalety i wady różnych sposobów rozwiązania problemu Klienta i dzięki ścisłej współpracy z kompetentnymi pracownikami Klienta jesteśmy w stanie wypracować akceptowalną technicznie, kosztowo i pod względem czasu realizacji koncepcję. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji możemy przygotować ogólny lub szczegółowy projekt techniczny, organizacyjny i proceduralny systemu realizującego postawione wymagania specyfikując precyzyjnie architekturę, funkcjonalność, zakładane technologie, określając wymagania na zasoby, parametry wydajnościowe itd.

Klient otrzymuje projekt systemu o umówionym stopniu szczegółowości, zakładanej neutralności technologicznej (mogą to być tylko wymagania dla danego składnika systemu a może to być definicja konkretnego produktu i modelu, wersji i niezbędnych opcji).