Sprzętowe moduły kryptograficzne HSM

Urządzenia zwiększające efektywność i bezpieczeństwo realizacji protokołów kryptograficznych do bezpiecznej wymiany informacji. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji rozwiązań umożliwiają osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla kluczy kryptograficznych w systemach PKI. Realizują również zaawansowany system zarządzania kluczami kryptograficznymi.

W ramach sprzętowych modułów kryptograficznych (HSM) istnieją dwie rodziny produktów. Pierwsza to akceleratory SSL, które rozwiązują problem szybkiego przetwarzania złożonych algorytmów kryptograficznych stosowanych w popularnych protokołach kryptograficznych – typowo stosowane w akceleracji po stronie serwera HTTPS (np. WWW, email, WebServices, itd.). Druga rodzina to moduły chroniące i wspierające bezpieczne zarządzanie kluczami kryptograficznymi – odgrywają one zasadniczą rolę w zabezpieczaniu wrażliwych danych (np. klucze Urzędów Certyfikacji) elementów infrastruktury klucza publicznego (PKI), jakimi są prywatne klucze kryptograficzne.