Sprzętowe moduły kryptograficzne HSM

Urządzenia zwiększające efektywność i bezpieczeństwo realizacji protokołów kryptograficznych do bezpiecznej wymiany informacji. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji rozwiązań umożliwiają osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla kluczy kryptograficznych w systemach PKI. Realizują również zaawansowany system zarządzania kluczami kryptograficznymi.