Systemy infrastruktury PKI

Systemy PKI

Wieloletnia praktyka CryptoTech w dziedzinie projektowania systemów PKI sprawia, że możemy wykonać modułowe i skalowalne rozwiązania uzupełniające istniejące technologie sieciowe o warstwę zapewniającą poufność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność oraz integralność. Posiadamy unikalne doświadczenie, obejmujące produkty czołowych producentów branży e-security oraz nowoczesne technologie, uznane za branżowe standardy. W wyniku naszych wdrożeń PKI powstało wiele bezpiecznych systemów uwierzytelniania i szyfrowania.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Celem PKI jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w systemach opartych na kryptografii klucza publicznego. Pojęcie bezpieczeństwa przeszło w ostatnich latach ewolucję, w wyniku której wykształciła się grupa czterech własności określających warunki konieczne do uznania usługi za bezpieczną. uwierzytelnienie integralność poufność niezaprzeczalność

PKI gwarantuje spełnienie wymogów bezpieczeństwa, wyznaczonych następującymi cechami:
  • uwierzytelnienie
  • integralność
  • poufność
  • niezaprzeczalność

Elementy środowiska PKI

PKI obsługuje wszelkie zdarzenia związane z obiegiem certyfikatów klucza publicznego poprzez zorganizowaną strukturę obiektów, operacji i zasad postępowania. Podstawowe obiekty PKI to Urzędy Rejestracji (RA) i Certyfikacji (CA), a także rozmaite składnice kluczy i certyfikatów oraz listy unieważnionych certyfikatów (CRL). Obiektom tym towarzyszą operacje, takie jak rejestracja użytkownika, wydawanie certyfikatów, generowanie par kluczy kryptograficznych, przedłużanie ważności certyfikatu, unieważnianie certyfikatów, odzyskiwanie certyfikatu z bezpiecznego repozytorium i wiele innych. Nad całością czuwa zbiór zasad regulujących reguły postępowania w środowisku PKI i określanych jako polityki bezpieczeństwa.

Karta elektroniczna a PKI

Środowisko PKI wymaga obecności bezpiecznego nośnika poufnej informacji, która służy do identyfikacji posiadacza i uwierzytelniania jego działań. Karta elektroniczna jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem tej kategorii. Budowane przez CryptoTech systemy infrastruktury klucza publicznego współpracują z zaawansowaną kartą CryptoCard Graphite, która służy jako bezpieczne narzędzie pracy z danymi i uprawnieniami chronionymi certyfikatami klucza publicznego.