Zgłaszanie usterki sprzętu

Po stwierdzeniu usterki w sprzedanym towarze należy :

1. Zgłosić nieprawidłowe działnie produktu do działu serwisu i wsparcia technicznego w wybrany poniżej sposób:

  • pisząc na adres email pomoc.techniczna@cryptotech.com.pl
  • klienci posiadający aktualny kontrakt wsparcia technicznego – telefonicznie pod numerem 012 2609292 (wybierając tonowo opcję 2)

2. Pobrać tutaj i wypełnić formularz zgłoszenia do naprawy zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

3. Dostarczyć uszkodzony towar w uzgodniony wcześniej sposób wraz ze zgłoszeniem do naprawy do firmy CryptoTech.

4. Towary bez wypełnionego zgłoszenia nie będą przyjmowane do naprawy.

5. Jeśli zgłoszenie do naprawy okaże się bezzasadne (towar będzie sprawny), zgłaszający ponosi koszty kontroli oraz koszty przesyłki zwrotnej – min. 50 zł netto.

6. Standardowy czas naprawy wynosi 14 dni od daty dostawy do siedziby firmy CryptoTech niesprawnego urządzenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do naprawy. W szczególnych przypadkach czas naprawy może się wydłużyć o czas potrzebny do sprowadzenia niezbędnych cześci lub podzespołów od producenta.