Kontakt

CryptoTech P.S.A.

ul. Puszkarska 7H
30-644 Kraków

Budynek C w kompleksie B4B Bonarka, drugie piętro.

KRS: 0001010424
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz. Gosp.
Kapitał akcyjny: 3 920 000,00 PLN
NIP: 677-21-82-381     REGON: 356357350

Kanały kontaktu

tel:  12 260 9292

Zapytania handlowe:  sales@cryptotech.com.pl
Zgłoszenia błędów oprogramowania: strona
Zgłoszenia usterki sprzętu: strona
Pozostałe zagadnienia: info@cryptotech.com.pl

Parking

1. Parking dla Gości znajduje się bezpośrednio przy budynku, w którym zlokalizowane jest biuro CryptoTech (ograniczone ilość miejsc). Przy wjeździe na parking należy pobrać kartę parkingową z automatu. Wyjazd z parkingu znajduje się z drugiej strony budynków kompleksu budynków biurowych Bonarka4Business. Szlaban wyjazdowy uruchamia się przez włożenie wcześniej pobranej karty parkingowej.

2. Alternatywny, większy parking znajduje się w podziemiach Galerii Bonarka (duża ilość miejsc parkingowych). Z poziomu parkingu należy wyjechać na poziom galerii i po wyjściu głównym wyjściem z Galerii Bonarka przejść rozległy plac znajdujący się pomiędzy Galerią a kompleksem budynków biurowych, w kierunku komina, przy którym znajduje się wejście do budynku (na drugim piętrze znajduje się biuro CryptoTech).

Lokalizacja CryptoTech na Google Maps