CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Rozwiązania : Bezpieczna poczta
CryptoCard dla korporacji
Podpis elektroniczny
Masowy podpis elektroniczny
Bezpieczna poczta
Systemy VPN
Bezpieczna witryna
Systemy PKI
Kontrola dostępu i uprawnień
Bezpieczna poczta

W naszej ofercie znajdują się systemy ochrony poczty elektronicznej, oparte na silnym szyfrowaniu wiadomości i załączników, podpisywaniu cyfrowym za pomocą kluczy o długości do 2048 bitów, obsługą schematu bezpośredniego zaufania i systemu Zaufanej Strony Trzeciej (TTP). Bezpieczna Poczta CryptoTech współpracuje z kartami elektronicznymi.

Zagrożenia

Przesyłanie wiadomości elektronicznych przez publiczne, pozbawione zabezpieczeń sieci stało się ryzykowną operacją. Wśród wielu zagrożeń, na jakie jest narażona elektroniczna przesyłka, znajdują się poważne naruszenia prywatności odbiorcy i nadawcy, a nawet niebezpieczeństwo ingerencji w ich systemy komputerowe. Niezabezpieczona wiadomość elektroniczna może zostać odczytana, zmieniona lub skasowana bez upoważnienia i wiedzy zainteresowanych stron.

Możliwości obrony

Stosowane szeroko zabezpieczenie transmisji z wykorzystaniem protokołu SSL nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Istnieje zatem potrzeba silnej ochrony przesyłki na każdym etapie jej obiegu. Światowym standardem bezpieczeństwa poczty elektronicznej stało się rozwiązanie polegające na zaszyfrowaniu wiadomości kluczem kryptograficznym i dołączeniu do niej podpisu cyfrowego.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Pojęcie bezpieczeństwa przeszło w ostatnich latach poważną ewolucję, w wyniku której wykształciła się grupa czterech cech określających warunki konieczne do uznania usługi za bezpieczną.

Bezpieczna Poczta zapewnia spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa, określonych następującymi właściwościami:

  • uwierzytelnienie
  • integralność
  • poufność
  • niezaprzeczalność