CryptoCard Graphite USB Token

CryptoCard Graphite USB Token

Karty CryptoCard Graphite mogą być dostarczone w formie klucza/tokena USB. Taka wygodna dla wybranych zastosowań postać jest również dość atrakcyjna cenowo a funkcjonalnie zbudowana jest na bazie małego czytnika kart elektronicznych w formie klucza USB i karty CryptoCard Graphite w formacie ID-000 (SIM). Łącznie stanowią one funkcjonalny odpowiednik tokenów/kluczy USB spotykanych na rynku innych firm lecz cechują się większą elastycznością, niższą ceną, łatwością uaktualnienia sprzętu ale przede wszystkim bazują na sprawdzonym i certyfikowanym bezpieczeństwie układów elektronicznych kart w przeciwieństwie do wielu spotykanych na rynku, mniej bezpiecznych rozwiązań własnych producentów kluczy USB. Tylko klucze USB z najwyższej półki używają dokładnie tych samych procesorów co karty elektroniczne PKI ale są z nimi połączone w sposób trwały nie pozwalając na ich dowolną wymianę w przyszłości tak jak pozwala na to CryptoCard Graphite USB Token.

CryptoCard Graphite Token posiada identyczne cechy funkcjonalne jak karta CryptoCard Graphite w połączeniu czytnikiem kart elektronicznych z interfejsem USB.

Dokumentacja

Oprogramowanie

Sklep