2024-05-15 93hda635f63dhuhi73q2

Nowe wersje CryptoCard Suite

Udostępniliśmy naszym Klientom aktualizację oprogramowania rozwiązującą problem z logowaniem do systemów Windows 10 lub 11 skonfigurowanych w trybie „LSA Protection Mode”, który to tryb był opcjonalny dla Windows 10 oraz instalacji Windows 11 powstałych przez migrację z systemu Windows 11, ale jest domyślnym trybem dla wszystkich nowych instalacji Windows 11, a jego wyłączenie gdy nie jest potrzebny jest dość utrudnione.

Tryb ten wymaga wypełnienia dodatkowych wymagań bezpieczeństwa przez oprogramowania związane z procesem uwierzytelniania podczas logowania do systemu operacyjnego Windows.

Aktualizacja v4.x zawiera nowsze komponenty obsługi kart w systemach Windows, które wypełniają te podwyższone wymagania i zapewniają wsparcie dla kart CryptoCard Graphite lub Graphite Plus w ramach logowania z aktywnym trybem LSA Protection.

Aktualizacja zawiera również szereg drobnych udoskonaleń i poprawek mniej krytycznych problemów zauważonych podczas testów certyfikacyjnych pod Windows.

W związku z zaprzestaniem świadczenia usług wsparcia dla starszych edycji Windows (7, 8, 8.1, Serwer 2008/2012) nowe wydania oprogramowania CryptoCard Suite nie będą już wspierały tych systemów. Jeśli ktoś ma nietypową potrzebę korzystania z kart w tak starych edycjach Windows, w dziale oprogramowania do kart CryptoCard Graphite zamieszona dodatkowo jest ostatnia wersja pakietu instalująca się i funkcjonująca na takich systemach operacyjnych (wersja v3.x).

Nowe wersje oprogramowania są dostępne na stronie z pobieraniem oprogramowania