Solutions

Smart cards

Karty elektroniczne to wielofunkcyjne narzędzie wspomagające użytkowników indywidualnych, firmy  czy korporacje w osiągnięciu wysokiego stopnia szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz fizycznego.

Czytaj więcej

Electronic signature

Podpis elektroniczny to w cyfrowym świecie niezbędne i konieczne narzędzie do zapewnienie autentyczności, integralności oraz niezaprzeczalności dokumentów w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej

RFID/NFC systems

Systemy RFID/NFC oferują efektywne rozwiązania w dziedzinie identyfikacji, monitorowania i komunikacji, poprawiając wydajność i zwiększając możliwości automatyzacji w różnych obszarach życia i biznesu.

Czytaj więcej

PKI systems

Systemy PKI to kompleksowe rozwiązanie oparte na kryptografii klucza publicznego, które umożliwia bezpieczne zarządzanie kluczami kryptograficznymi, uwierzytelnianie, podpisywanie cyfrowe i szyfrowanie w środowisku informatycznym.

Czytaj więcej

Access control

Karta elektroniczna to nie tylko doskonałe narzędzie do zabezpieczania dostępu do danych w postaci elektronicznej ale także może być elektroniczną formą fizycznego klucza chroniącego dostęp do pomieszczeń.

Czytaj więcej

Hardware cryptographic solutions

Sprzętowe rozwiązania kryptograficzne to urządzenia oferujące najwyższy stopień bezpieczeństwa ponieważ klucze kryptograficzne i operacje są przechowywane i realizowane na dedykowanym sprzęcie, co utrudnia ataki i zwiększa ogólny poziom ochrony materiału kryptograficznego.

Czytaj więcej

Smart cards personalization

Systemy personalizacji kart elektronicznych to ważny element wdrożenia kart elektronicznych, który wiąże się z nadawaniem kartom indywidualnych cech użytkownika zarówno w postaci elektronicznej jak i fizycznej.

Czytaj więcej