2018-08-10 93hda635f63dhuhi73q2

CryptoCard Carbon

CryptoCard Carbon jest uniwersalną, kryptograficzną kartą mikroprocesorową przeznaczoną dla szerokiego kręgu odbiorców. Carbon jest bezpośrednim następcą karty CryptoCard multiSIGN, która zyskała na rynku polskim dużą popularność i ustanowiła standard de facto funkcjonalności dla karty elektronicznej

Karta może służyć równocześnie do składania podpisu elektronicznego, szyfrowania danych i korespondencji, identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników czy kontroli dostępu do zasobów i pomieszczeń. Carbon może być wykorzystywany zarówno przez osoby indywidualne jak i duże firmy.