CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Usługi : Instalacja
Integracja
Instalacja
Wdrożenia
Dostosowanie rozwiązań
Rozwiązania na zamówienie
Analiza potrzeb i projektowanie
Wsparcie
Serwis
Personalizacja
Szkolenia
Doradztwo
Instalacja

Wiele z oferowanych przez nas rozwiązań e-security bazuje na technologiach i produktach mogących mieć zastosowanie samodzielnie w ramach już istniejących systemów naszych Klientów. Produkty takie mają bardzo różny poziom skomplikowania i część z nich znakomicie nadaje się do samodzielnej instalacji i konfiguracji wykonanej przez wykwalifikowany personel Klienta, integratora lub firmy trzeciej świadczącej usługi opieki nad systemami Klienta. Znaczna jednak część rozwiązań z zakresu ochrony informacji nie jest jeszcze na tyle popularna a wiedza konieczna do prawidłowej, optymalnej, bezpiecznej i efektywnej instalacji i konfiguracji takich technologii nie jest powszechnie dostępna. W takich przypadkach oferujemy usługi instalacji i konfiguracji w środowisku Klienta lub Integratora świadczone przez naszych wykwalifikowanych konsultantów, mających na co dzień do czynienia własnie z tego rodzaju rozwiązaniami, gdyż na nich koncentruje się oferta CryptoTech.

Często systemy Klientów już są zintegrowane z oferowanymi przez nas produktami i technologiami a przedmiotem zainteresowania Klienta jest wyłącznie sprawne i prawidłowe zainstalowanie dodatkowych egzemplarzy urządzeń czy oprogramowania (np. w ramach innego oddziału/filii banku).

Usługi instalacyjne mogą być składnikiem innych usług (np. usług wdrożeniowych lub integracyjnych) albo mogą stanowić dodatek do sprzedawanych produktów, ograniczający się tylko do bezproblemowego ich uruchomienia, bez szerszych usług integracji z innymi systemami i aplikacjami posiadanymi przez Klienta lub wdrażanymi przez Integratora.