CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Rozwiązania
CryptoCard dla korporacji
Podpis elektroniczny
Masowy podpis elektroniczny
Bezpieczna poczta
Systemy VPN
Bezpieczna witryna
Systemy PKI
Kontrola dostępu i uprawnień
Rozwiązania

Na każdy system zabezpieczający składają się w równym stopniu, wysokiej jakości koncepcja, odpowiednio dobrane środki i profesjonalna realizacja. Firma nasza nastawiona jest zarówno na współpracę z integratorami systemów informatycznych jak i pracę bezpośrednio z klientem końcowym. Część z oferowanych przez nas rozwiązań wymaga profesjonalnych usług projektowych, instalacji i szkolenia użytkowników. Nasza oferta pokrywa w całości złożone zapotrzebowanie rynku rozwiązań e-security.

CryptoCard dla korporacji
Systemy kart elektronicznych o różnych parametrach użytkowych i różnym stopniu zabezpieczenia (od kart pamięciowych po karty ze sprzętowym wspomaganiem algorytmów kryptograficznych), biblioteki (PKCS#11), aplikacje kart, pełne wsparcie dla dowolnych projektów, systemy personalizacji kart.
Podpis elektroniczny
Obecne techniki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej wymuszają na nich przejście z tradycyjnego obiegu dokumentów na ich odpowiednik elektroniczny. Aby był on w pełni funkcjonalny konieczne są narzędzia takie jak podpis elektroniczny.
Masowy podpis elektroniczny
Wciąż rozwijający się rynek usług wymaga zaangażowania nowego rodzaju narzędzi. W najbliższym czasie codziennością staną się e-Faktury oraz innego rodzaju dokumenty w postaci cyfrowej przekazywane w relacjach B2B, B2P oraz B2C. W związku z tym już dziś proponujemy rozwiązania dedykowane dla systemów masowego podpisywania elektronicznych dokumentów.
Bezpieczna poczta
W naszej ofercie znajdują się systemy ochrony poczty elektronicznej, oparte na silnym szyfrowaniu wiadomości i załączników, podpisywaniu cyfrowym za pomocą kluczy do 2048 bitów, obsługą schematu bezpośredniego zaufania i systemu Zaufanej Strony Trzeciej (TTP).
Systemy VPN
Systemy do tworzenia sieci VPN stanowią uzupełnienie instalacji typu "ściana ognia" i budowane są w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI). Podstawą ochrony Wirtualnej Sieci Prywatnej jest uwierzytelnianie użytkowników poprzez bezpieczną weryfikację certyfikatów.
Bezpieczna witryna
Oferujemy systemy integrujące serwery WWW z najlepszymi technologiami uwierzytelnienia klientów. Produkty z naszej oferty realizują kontrolę dostępu do zasobów udostępnianych przez strony WWW w stopniu znacznie wykraczającym poza standardową funkcjonalność serwerów HTTP.
Systemy PKI
Modułowe i skalowalne rozwiązania uzupełniające istniejące technologie sieciowe o warstwę zapewniającą poufność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność oraz integralność.
Kontrola dostępu i uprawnień
Wysoko specjalizowane terminale i czytniki kontroli dostępu do obiektów bazujące na technologiach kart elektronicznych i metodach biometrycznych. Integracja z systemami ochrony informacji i kontroli dostępu do zasobów informatycznych (wspólna karta). Karty bezstykowe lub stykowe, skanery linii papilarnych.