CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Rozwiązania : CryptoCard dla korporacji
CryptoCard dla korporacji
Podpis elektroniczny
Masowy podpis elektroniczny
Bezpieczna poczta
Systemy VPN
Bezpieczna witryna
Systemy PKI
Kontrola dostępu i uprawnień
CryptoCard dla korporacji

Uwierzytelnienie użytkownika

Jedną z funkcji karty kryptograficznej jest uwierzytelnienie, czyli bezpieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Karta wspiera zarówno proste systemy zbliżeniowe, jak i rozwiązania wymagające zaawansowanego uwierzytelnienia z użyciem kodu PIN. Karty CryptoCard działają z wieloma rozpowszechnionymi na rynku czytnikami kart takich producentów jak Identiv, Gemalto, HID, ACS oraz wiele innych.

Kontrola dostępu i logowania

CryptoCard umożliwia przydzielenie użytkownikowi dostępu do obiektów fizycznych (budynek lub pomieszczenie) oraz zasobów informatycznych takich jak aplikacja, system operacyjny czy sieć korporacyjna. Rozwiązanie zawiera możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą sprzętowo-programową, czego rezultatem jest wygodne i bezpieczne "jednokrotne uwierzytelnienie" (SSO - Single Sign-On).

Bezpieczny nośnik klucza

Karty CryptoTech zapewniają kluczom kryptograficznym trwałość, bezpieczeństwo i odporność na próby nieautoryzowanego dostępu. Wyspecjalizowany system operacyjny wraz ze sprzętowymi zabezpieczeniami tworzą jedno z najbezpieczniejszych środowisk dla przechowywania kluczy prywatnych i wykonywania na nich operacji kryptograficznych. Klucz nie jest udostępniany na zewnątrz urządzenia, tak jak w przypadku tradycyjnych, mniej bezpiecznych nośników, np. dysku twardego, tokenu USB.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Karta CryptoCard Graphite jest certyfikowana wg wymagań CommonCriteria EAL4+ dla SSCD/QSCD zgodnego z eIDAS, co umożliwia jej zastosowanie do składania podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanych certyfikatach klucza publicznego. Prezentowane rozwiązanie gwarantuje zgodność z Ustawą o Podpisie Elektronicznym i realizuje zalecenia legislacyjne Unii Europejskiej. CryptoCard wchodzi w skład rozwiązań spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szyfrowanie danych

CryptoCard jako karta wieloaplikacyjna wykonuje wiele operacji związanych z szyfrowaniem. Oprócz bezpiecznego przenoszenia i składowania kluczy prywatnych, karta wyposażona jest w zaawanasowane oprogramowanie umożliwiające uruchamianie kryptograficznych operacji wewnątrz zabezpieczonego układu scalonego. W ramach obsługiwanych działań znajduje się szyfrowanie i deszyfrowanie DES, 3-DES i RSA, ECC, generowanie kluczy RSA oraz generowanie i weryfikacja podpisu RSA.

Integracja z PKI

Powyższe właściwości CryptoCard sprawiają, że karta znakomicie funkcjonuje w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Oprogramowanie karty jest oparte na sprawdzonym systemie operacyjnym SetCOS i aplikacjach kryptograficznych, opartych na standardach PKCS#11, PKCS#15, PC/SC, MS CAPI/CSP/CNG oraz miniDriver,. Technologia CryptoCard jest stale rozwijana w firmie CryptoTech oraz wdrażana w wielu istotnych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa.