CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : CryptoTech członkiem sekcji KIGEiT
Wiadomości

CryptoTech członkiem Sekcji Identyfikacji Elektronicznej KIGEiT

2008-10-28

27 października br Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji pozytywnie zaopiniował wniosek Cryptotech Sp. z o.o. w sprawie członkostwa w Sekcji Identyfikacji Elektronicznej (SIE).

Członkostwo w SIE umożliwia współpracę między wiodącymi firmami zajmującymi się produkcją, dostawami, integracją lub projektowaniem związanym z technologiami identyfikacji elektronicznej. Wymiana doświadczeń w gronie specjalistów z tej branży pozwala na kreowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i zwiększenie transferu innowacji do gospodarki.

Do podstawowych zadań SIE KIGEiT należy:

  • Reprezentowanie i ochrona interesów integratorów, producentów i projektantów rozwiązań służących identyfikacji elektronicznej względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.
  • Promocja nowoczesnych technologii, w szczególności krajowych, z zakresu identyfikacji elektronicznej i transakcji elektronicznych.
  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz transakcji elektronicznych.
  • Praca nad rozwojem rynku identyfikacji elektronicznej oraz transakcji elektronicznych.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SIE KIGEiT to wprowadzanie:

  • elektronicznych systemów OC,
  • elektronicznych systemów ochrony marki,
  • globalnej karty komunikacyjnej.

Źródło: www.kigeit.pl