CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Fundusze UE : Fundusze UE w latach 2004-2006
SPO WKP - dotacje na doradztwo
Beneficjenci pomocy
Zasady udzielenia dotacji

SPO WKP - dotacje na doradztwo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest programem kładącym nacisk na poprawę pozycji konkurencyjnej polskich firm funkcjonujących w warunkach jednolitego rynku. Cel ten jest osiągany m.in. poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach Działania 2.1. zyskujecie Państwo ułatwiony dostęp do najistotniejszych - z punktu widzenia budowania konkurencyjności - usług doradczych.

Zgodnie z ogólną zasadą, dotację na doradztwo można uzyskać tylko na usługi akredytowanych wykonawców. CryptoTech posiada taką akredytację i oferuje pomoc doradczą związaną z innowacjami i nowymi technologiami obejmującą w szczególności projekty z zakresu:

  • wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne
  • powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów i usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku
  • zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.