CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : O firmie
Wiadomości
Klienci
Partnerzy
Polityka prywatności
Ankieta
Oferty pracy
Dla Akcjonariuszy
English info
Informacje o firmie CryptoTech S.A.

CryptoTech jest dostawcą rozwiązań i technologii e-security. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii kryptograficznej ochrony informacji oraz technologii kart elektronicznych.

Początek działalności firmy sięga 1998 roku. Firma, początkowo zajmująca się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem specjalizowanych urządzeń komputerowych z zakresu automatyki i sterowania, ewoluowała od zagadnień związanych z zastosowaniami kart magnetycznych, zbliżeniowych i procesorowych do rozwiązań dla rynku IT i wykorzystania nowoczesnych technik kryptograficznych do ochrony informacji. Wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów kart elektronicznych w naturalny sposób zostało wykorzystane w systemach klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure). Te dwie technologie znakomicie się uzupełniają umożliwiając projektowanie i wdrażanie systemów ochrony informacji, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Realizując plan rozwoju spółka pozyskała w 2002 roku inwestora branżowego - firmę Ster-Projekt S.A. i przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zaprojektowane i/lub wdrożone przez CryptoTech systemy e-security znalazły zastosowanie w wielu systemach informatycznych w całej Polsce w różnych sektorach gospodarki. Firma specjalizuje się w praktycznych zastosowaniach systemów kryptograficznych wykorzystując do tego celu oprogramowanie i sprzęt światowych liderów. Skupiając się na bardzo wąskim wycinku rynku osiągnęła wysoką specjalizację w praktycznym wykorzystaniu istniejących technologii, a szczególnie modelu PKI. CryptoTech tworzy, integruje, wdraża i wspiera rozwój zaawansowanych rozwiązań dla potrzeb różnych usług zaufanej trzeciej strony oraz klientów tych usług pracujących w infrastrukturze klucza publicznego.

Firma prowadzi także własne badania i projektuje systemy ochrony informacji bazujące na najlepszych dostępnych na świecie technologiach. Elementy projektów wykonane we własnym zakresie wypełniają luki tam, gdzie istnieją bardzo specyficzne wymagania klienta, niemożliwe do realizacji za pomocą typowych produktów. Elastyczność i szybkość realizacji nietypowych projektów stanowią wyróżnik firmy na rynku.

Firma jest zlokalizowana w Krakowie. Zespół stanowią projektanci, konsultanci i inżynierowie. Szeroki zakres umiejętności i międzynarodowe kontakty pozwalają na oferowanie bogatego wachlarza specjalistycznych usług.

W ostatnim okresie znaczny udział w realizowanych przez CryptoTech projektach mają rozwiązania przeznaczone dla rynku podpisu elektronicznego (tzw. zwykłego i kwalifikowanego) i to zarówno w zakresie infrastruktury PKI jak i aplikacji wykorzystujących podpis elektroniczny i komponentów takich aplikacji. Pomimo stosunkowo niewielkiej jeszcze popularności tego typu rozwiązań na rynku firma posiada w swojej ofercie kompletne rozwiązania dla organizacji różnej wielkości, składające się między innymi z systemu zarządzania certyfikatami, walidacji certyfikatów, znakowania czasem, notaryzacji i uwierzytelniania. Firma jest w stanie obsłużyć organizację dowolnej wielkości, co znajduje potwierdzenie w referencjach: klientami są zarówno indywidualni użytkownicy i małe firmy jak i komercyjne centra certyfikacji, będące największymi i najbardziej złożonymi instalacjami tego typu w Polsce. Infrastruktura PKI dla trzech z czterech operujących na polskim rynku firm zajmujących się wydawaniem certyfikatów na potrzeby podpisu elektronicznego została wykonana przez specjalistów z CryptoTech.

CryptoTech oferuje zarówno gotowe rozwiązania dla użytkownika końcowego, takie jak najszerzej używana w Polsce karta do podpisu elektronicznego CryptoCard multiSIGN, jak i aktywnie współpracuje z integratorami systemów IT w zakresie doradztwa, projektowania, integracji, wdrażania i wspierania podsystemów kryptograficznej ochrony informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych klientów.

CryptoTech wykorzystuje najnowsze technologie, tworząc efektywne i innowacyjne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i ich możliwości finansowych.

CryptoTech S.A>

ul. Puszkarska 7H
30-644 Kraków

Budynek C, drugie piętro


Numery telefonów

Sekretariat: (012) 260 9292
Dział handlowy: (012) 260 9225
Księgowość: (012) 260 9220
fax: (012) 260 9226

info@cryptotech.com.pl
http://www.cryptotech.com.pl


KRS:0000653867
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz.Gosp.
Kapitał zakładowy: 3 920 000,00 PLN - wpłacony w całości
NIP:677-21-82-381
REGON:356357350