CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna :

CryptoCard multiSIGN

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że karta CryptoCard multiSIGN nie jest już dostępna. W jej miejsce proponujemy nasz najnowszy produkt, kartę CryptoCard Carbon.

Wieloaplikacyjna karta zgodna z ustawą o podpisie elektronicznym

CryptoCard multiSIGN jest specjalizowaną kryptograficzną kartą mikroprocesorową przeznaczoną do realizacji kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz funkcji identyfikacji i silnego uwierzytelniania użytkowników. Karta ta, uzupełniona o oprogramowanie podpisujące i uwierzytelniające, stanowi doskonałe narzędzie wspierające szeroką gamę rozwiązań pracujących w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Wsparcie dla dominujących na rynku standardów pozwala na użycie karty w typowych zastosowaniach wewnątrz organizacji (takich jak dostęp do komputerów, sieci i innych zasobów) oraz w pełni realizować ideę podpisu cyfrowego.

CryptoCard multiSIGN może zawierać aplikację niekwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikowaną aplikację podpisu kwalifikowanego. W tym drugim przypadku karta stanowi komponent techniczny zgodny z wymaganiami polskiego prawa stawianymi dla bezpiecznych urządzeń do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oferujemy również unikalną wersję karty realizującą jednocześnie obie wersje podpisu elektronicznego, łącząc zalety obu zastosowań.

Karta CryptoCard multiSIGN dostarczana jest wraz z dedykowanym oprogramowaniem CryptoCard Suite. Oprogamowanie to służy do obsługi i zarządzania kartami kryptograficznymi z rodziny CryptoCard.

Specyfikacja techniczna
pamięćdo 32 kB
podpisywanie i szyfrowanieRSA 1024 bity
operacje realizowane na karcieRSA, DES, 3DES i MAC
generowanie kluczyna karcie
wsparcie dla standardów przemysłowychPKCS#11, PKCS#15, MS CAPI, PC/SC
certyfikat bezpieczeństwaITSEC E3 High, ITSEC E4 High dla procesora karty
system operacyjny kartySetec SetCOS
wsparcie dla środowiskWindows 9x*, NT4*, 2000, XP, 2003, Vista i Vista64 (aplikacje 32 bitowe)
innemożliwe łączenie z aplikacjami dedykowanymi

* Wsparcie w ograniczonym zakresie.

Awers i rewers karty multiSIGNDokumentacja
CryptoCard multiSIGN