CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Rozwiązania : CryptoCard dla korporacji
CryptoTech UPO Appliance
CryptoCard dla korporacji
Podpis elektroniczny
Elektroniczna Legitymacja Studencka
Masowy podpis elektroniczny
Bezpieczna poczta
Systemy VPN
Bezpieczna witryna
Systemy PKI
Ochrona Ecommerce
Kontrola dostępu i uprawnień
CryptoCard dla korporacji

Uwierzytelnienie użytkownika

Jedną z funkcji karty kryptograficznej jest uwierzytelnienie, czyli bezpieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Karta wspiera zarówno proste systemy zbliżeniowe, jak i rozwiązania wymagające zaawansowanego uwierzytelnienia z użyciem kodu PIN. Karty CryptoCard działają z wieloma rozpowszechnionymi na rynku czytnikami kart takich producentów jak Gemplus, SCM Microsystems i Omnikey.

Kontrola dostępu i logowania

CryptoCard umożliwia przydzielenie użytkownikowi dostępu do obiektów fizycznych (budynek lub pomieszczenie) oraz zasobów informatycznych takich jak aplikacja, system operacyjny czy sieć korporacyjna. Rozwiązanie zawiera możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą sprzętowo-programową, czego rezultatem jest wygodne i bezpieczne "jednokrotne uwierzytelnienie" (SSO - Single Sign-On).

Bezpieczny nośnik klucza

Karty CryptoTech zapewniają kluczom kryptograficznym trwałość, bezpieczeństwo i odporność na próby nieautoryzowanego dostępu. Wyspecjalizowany system operacyjny wraz ze sprzętowymi zabezpieczeniami tworzą jedno z najbezpieczniejszych środowisk dla przechowywania kluczy prywatnych i wykonywania na nich operacji kryptograficznych. Klucz nie jest udostępniany na zewnątrz urządzenia, tak jak w przypadku tradycyjnych, mniej bezpiecznych nośników, np. dysku twardego, tokenu USB, dyskietki.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Karta CryptoCard posiada certyfikat bezpieczeństwa ITSEC na poziomie E3 high, co umożliwia jej zastosowanie do składania podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanych certyfikatach klucza publicznego. Prezentowane rozwiązanie gwarantuje zgodność z Ustawą o Podpisie Elektronicznym i realizuje zalecenia legislacyjne Unii Europejskiej. CryptoCard wchodzi w skład rozwiązań spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szyfrowanie danych

CryptoCard jako karta wieloaplikacyjna wykonuje wiele operacji związanych z szyfrowaniem. Oprócz bezpiecznego przenoszenia i składowania kluczy prywatnych, karta wyposażona jest w zaawanasowane oprogramowanie umożliwiające uruchamianie kryptograficznych operacji wewnątrz zabezpieczonego układu scalonego. W ramach obsługiwanych działań znajduje się szyfrowanie i deszyfrowanie DES, 3-DES i RSA, generowanie kluczy RSA oraz generowanie i weryfikacja podpisu RSA.

Integracja z PKI

Powyższe właściwości CryptoCard sprawiają, że karta znakomicie funkcjonuje w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI). Oprogramowanie karty jest oparte na sprawdzonym systemie operacyjnym SetCOS i aplikacjach kryptograficznych, opartych na standardach PKCS#11, PKCS#15, PC/SC oraz MS CryptoAPI. Technologia CryptoCard jest stale rozwijana w firmie CryptoTech oraz wdrażana w wielu istotnych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa.