CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Ochrona danych : Sophos : SafeGuard Advanced Security
SafeGuard Advanced Security
SafeGuard Easy
SafeGuard Enterprise
SafeGuard LAN Crypt
SafeGuard PrivateCrypto
SafeGuard PrivateDisk

SafeGuard Advanced Security

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że ten produkt nie jest już dostępny. W jego miejsce proponujemy produkt: SafeGuard Enterprise.

Wszechstronna kontrola dostępu

SafeGuard Advanced Security zapewnia użytkownikom różnorodnych środowisk sieciowych bezpieczeństwo procesu logowania i ochronę danych poprzez wszechstronną kontrolę dostępu. Z jednej strony zapewnia zaawansowaną definicję przywilejów i łatwość zarządzania, z drugiej strony pozwala na praktyczne zastosowanie wysokich wymagań istniejących polityk bezpieczeństwa w firmie. Oprogramowanie to wykorzystywane jest w ochronie Intranetu przed świadomymi i nieświadomymi atakami ze strony wewnętrznego personelu. SafeGuard Advanced Security oferuje również możliwości bezpiecznego uwierzytelnienia poprzez zastosowanie procedury trzech sposobów wezwanie/odpowiedź. Tylko użytkownik posiadający kartę elektroniczną i znający jej kod PIN może zalogować się do systemu. SGAS weryfikuje klucz prywatny użytkownika bezpośrednio na karcie elektronicznej, co uniemożliwia przechwycenie hasła podczas procesu logowania.Dokumentacja
SafeGuard Advanced Security
151 kB, 2 str.
SafeGuard Advanced Security Whitepaper
470 kB, 17 str.