CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Kontrola dostepu do zasobow IT : CryptoCard Logon
CryptoCard Logon
RSA SecurID
RSA Access Manager

CryptoCard Logon

Zestaw do logowania z wykorzystaniem karty CryptoCard

CryptoCard Logon jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykorzystywać karty procesorowe z rodziny CryptoCard do logowania w systemie Windows. Rozwiązanie to uzupełnia standardowe elementy systemu Windows, dodając możliwość wykorzystania karty do zabezpieczenia komputera nie będącego elementem domeny. Informacje służące do logowania (nazwa użytkownika, statyczne hasło) są zapisane w pamięci karty procesorowej i zabezpieczone kodem PIN. Dzięki temu posiadacz karty nie musi pamiętać hasła. Hasło tym lepiej chroni komputer im jest dłuższe i trudniejsze do zgadnięcia. Hasło zapisane na karcie może być odpowiednio długie i skomplikowane ponieważ nie trzeba go pamiętać.

CryptoCard Logon jest elementem rozwiązania pozwalającego na bazie karty elektronicznej zbudować system dostępu do zasobów. Ta sama karta może równocześnie pełnić kilka funkcji, np.:

  • fizycznego identyfikatora ze zdięciem i elementami uniemożliwiającymi sfałszowanie karty,
  • w przypadku tzw. kart hybrydowych, dzięki wbudowanemu układowi zbliżeniowemu, może służyć do kontroli dostępu fizycznego do pomieszczeń,
  • przechowywać klucze i certyfikaty służące do uzyskiwania dostępu do systemów teleinformatycznych,
  • umożliwia składanie podpisu elektronicznego i szyfrowanie danych.

Jako pozostałe elementy rozwiązania proponujemy Państwu kartę CryptoCard multiSIGN wraz z oprogramowaniem CryptoCard Suite.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość blokowania komputera oraz wygaszenie ekranu poprzez wyciągnięcie karty z czytnika. Powoduje to pojawienie się ekranu z informacją o zablokowaniu stacji, a jedyną dostępną metodą jej odblokowania jest ponowne włożenie karty i podanie kodu PIN (jeżeli możliwość wpisania nazwy użytkownika i hasła z klawiatury została wyłączona przez administratora w konfiguracji programu).