CryptoTech - Strona główna 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Karty i tokeny : Karty elektroniczne : CryptoCard Carbon
CryptoCard Carbon
CryptoCard multiSIGN
TOP
Classic TPC
.NET
ID-One
MIFARE®

CryptoCard Carbon

CryptoCard Carbon jest nową w ofercie CryptoTech, uniwersalną, kryptograficzną kartą mikroprocesorową przeznaczoną dla szerokiego kręgu odbiorców. Carbon jest bezpośrednim następcą karty CryptoCard multiSIGN, która zyskała na rynku polskim dużą popularność i ustanowiła standard de facto funkcjonalności dla karty elektronicznej

Karta może służyć równocześnie do składania podpisu elektronicznego, szyfrowania danych i korespondencji, identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników czy kontroli dostępu do zasobów i pomieszczeń. Carbon może być wykorzystywany zarówno przez osoby indywidualne jak i duże firmy.

Karta zbliżeniowa

Wymagania w stosunku do kart coraz częściej łączą dwa oddzielne do niedawna obszary zastosowań kart. Pierwszy związany jest z procesorem stykowym i realizowaną przez niego funkcjonalnością podpisu, szyfrowania I uwierzytelniania, a drugi to typowa dla firm potrzeba rejestracji czasu pracy czy ograniczania dostępu do pomieszczeń, realizowana zwykle przez karty zbliżeniowe. Karta Carbon może być wyposażona w część stykową i zbliżeniową i służyć obu tym celom równocześnie, co upraszcza życie użytkownikowi karty, ale także obniża koszty zakupu i zarządzania kartami.

Na rynku obecnych jest bardzo wiele typów kart zbliżeniowych i ich odmian. Dzięki pełnej kontroli nad cyklem produkcji karta CryptoCard Carbon może zostać dostarczona praktycznie z każdym typem części zbliżeniowej. Najczęściej spotykanymi odmianami są MIFARE®, Unique, Indala i iClass.

Identyfikator

W zastosowaniach firmowych karta plastikowa często używana jest jako identyfikator pracownika. Carbon także może służyć jako identyfikator. Wygląd karty może być zdefiniowana przez klienta. W najprostszej wersji może być to karta biała, do zadruku danymi użytkownika podczas jej wydania. Dla klientów o wysokich wymaganiach dostępny jest wysokiej jakości wydruk offsetowy i wszystkie opcje stosowane w produkcji kart plastikowych, łącznie z dodatkowymi elementami zabezpieczającymi jak hologramy czy gilosze.

Podpis elektroniczny

Podobnie jak poprzednie rozwiązania z oferty CryptoTech, także kartę CryptoCard Carbon można używać do składania podpisu elektronicznego we wszystkich jego odmianach przewidzianych polskim prawem. W przypadku podpisu bezpiecznego karta stanowi tzw. komponent techniczny zgodny z wymaganiami polskiego prawa. Zgodnie z przepisami, przez wzgląd na bezpieczeństwo, podpis bezpieczny i podpis powszechny są realizowane przez oddzielone od siebie części procesora karty. Karta występuje także w konfiguracji realizującej tylko jeden określony typ podpisu elektronicznego.

Oprogramowanie

Karta ściśle współpracuje z oprogramowaniem CryptoCard Suite, które pozwala na zarządzanie zawartością karty i pośredniczy w komunikacji pomiędzy programami korzystającymi z karty (program pocztowy, przeglądarka internetowa czy oprogramowanie szyfrujące) a kartą włożoną do czytnika. CryptoCard Suite jest Oprogramowaniem pośredniczącym (ang. middleware), w pełni zgodnym ze standardami branżowymi PKCS#11 v2.01 i v2.11 oraz CryptoAPI 2.0 (moduł Microsoft Cryptographic Service Provider).

Sprzęt

Karta wykorzystuje nowoczesny procesor, wyposażony w 64kB pamięci EEPROM oraz koprocesor kryptograficzny wykonujący operacje z kluczem RSA o długości do 2048 bit, a także, zyskujące na popularności, podpisy oparte na tzw. krzywych eliptycznych (Elliptic Curve Cryptography) o długości klucza do 256 bit. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem wykorzystującym kartę a procesorem karty może być szyfrowana, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed zaawansowanymi atakami.

Specyfikacja techniczna
pamięćdo 64 kB
podpisywanie i szyfrowanie RSAdo 2048 bity
podpisywanie ECC GF(p)do 256 bitów (opcja)
wspierane algorytmyDES/3DES i SHA-1, RIPEMD 160 oraz SHA-2
wsparcie dla Secure MessagingTak
generowanie kluczyna karcie (RSA,ECC)
protokołyT=0/T=1
wsparcie dla standardów przemysłowychPKCS#11, #15, MS CAPI/CSP, PC/SC
certyfikowane bezpieczeństwo aplikacji podpisu kwalifikowanego (QES)CC EAL 4+
certyfikowana platforma sprzętowaCC EAL 5+
wsparcie dla środowiskWindows XP i 2003, 2008, Vista, Windows7 (obsługa systemów operacyjnych 32/64bit), Linux RedHat, Debian, Suse i podobnych (PKCS#11)
innewsparcie dla usług Terminal Services

Awers i rewers karty Carbon