CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Narzędzia programistyczne : Axway Validator Toolkit
Cipher Tools
CodeSafe
Axway Validator Toolkit

Axway Validator Toolkit

Biblioteki programistyczne do walidacji certyfikatów

Axway Validator Toolkit (VTK) zawiera kompletny zestaw funkcji pozwalających na walidację certyfikatów, kod źródłowy przykładów i referencyjne podręczniki dotyczące integracji walidacji certyfikatów cyfrowych z aplikacjami napisanymi w C/C++ lub Java, które mają zastosowanie w urządzeniach sieciowych (bramki VPN lub WLAN), systemach bezpieczeństwa fizycznego oraz innych aplikacje wykorzystujących PKI. VTK pozwala na zaoszczędzenie czasu rozwoju i kosztów powstania oprogramowania przez odseparowanie złożoności procesu walidacji certyfikatów cyfrowych PKI do trzech prostych kroków procesu, który deweloperzy mogą wdrożyć stosując zrozumiały interfejs C/C++ lub Java.

Podstawowe korzyści:

  • Oszczędność czasu i kosztów rozwoju aplikacji przez dostarczenie pakietu narzędziowego umożliwiającego walidację certyfikatów cyfrowych PKI

  • Elastyczna architektura - wsparcie dla niskopoziomowych numerycznych mechanizmów walidacji i ich enkapsulacja w wysokopoziomowym API

  • Rozwiązanie oparte na otwartych standardach - proste w integracji i dalszej rozbudowie

VTK wspiera kilka różnych mechanizmów walidacji certyfikatów cyfrowych, w tym: CRL (Certificate Revocation Lists), OCSP (Online Certificate Status Protocol), SCVP (Simple Certificate Validation Protocol), Compact CRL, protokół Axway VACRL.

VTK przeszedł szereg testów oraz posiada certyfikaty:

  • The Joint Interoperability Test Command - Department of Defense (JITC DOD),

  • Identrust

  • FIPS 140-2 poziom 1

Dla VTK nie ma znaczenia rodzaj stosowanego oprogramowania CA (Certification Authority) i może wspierać listy CRL z wielu źródeł CA lub VA (Axway Validation Authority) oraz zapewnia silny mechanizm dla określonych polityk walidacji w ramach CA. VTK może wspierać złożone modele zaufania oraz wspiera polityki certyfikacji zgodne z RFC 3280/5280. W przypadku gdy jest jedno lub więcej CA lub VA (np. występują CA pośrednie) to VTK zapewnia pełen proces walidacji od początku do końca całego łańcucha walidacji (dla wszystkich CA w łańcuchu certyfikacji).

VTK zapewnia również wparcie dla bezpiecznej komunikacji z serwerem VA przez SSL/TSL i był testowany w szerokim zakresie z kilkoma serwerami Proxy i programami typu Load Balancers, ponadto VTK oferuje wsparcie dla kryptografii sprzętowej z wykorzystaniem interfejsu zgodnego z PKCS#11, włącznie z urządzeniami certyfikowanymi na zgodność z FIPS 140-2 poziom 3 i 4, które mogą być wykorzystane do akceleracji wykonywania podpisów cyfrowych i operacji SSL/TLS.

VTK oferuje wsparcie dla magazynowania certyfikatów cyfrowych na kartach elektronicznych lub na bezprzewodowych urządzeniach przenośnych przez standardowy interfejs taki jak Microsoft Cryptographic API (CAPI) lub CHIL.Dokumentacja
Axway Validation Authority Suite
359 kB, 6 str.