CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Elementy infrastruktury PKI : Validation Authority : Axway Validation Authority Suite
Axway Validation Authority Suite

Axway Validation Authority Suite

Czołowy system walidacji certyfikatów

Kompletny, skalowalny system weryfikacji certyfikatów w czasie rzeczywistym, z szerokim wsparciem dla standardów bezpieczeństwa i kluczowych produktów e-security. Produkty firmy Tumbleweed stanowią niezbędne uzupełnienie modelu PKI o usługi sprawdzania statusu ważności certyfikatów klucza publicznego. Są funkcjonalnym odpowiednikiem usługi potwierdzania ważności karty kredytowej dla akceptującego transakcję płatniczą wykonywaną tą kartą oraz światowym standardem realizującym zadania weryfikacji statusu certyfikatu. Współpracują z wszystkimi Urzędami CA. Pozwalają na budowę serwerów realizujących wszystkie znane protokoły badania statusu certyfikatów (CRL, CRL Distribution Points, OCSP i własny standard firmy: CRT). Zawierają uzupełnienia dla najpopularniejszych aplikacji PKI (programów pocztowych, serwerów i przeglądarek WWW). Dostępne są też narzędzia programistyczne (toolkity) ułatwiające dodawanie funkcjonalności badania statusu certyfikatów do własnych aplikacji.

Certyfikaty elektroniczne umożliwiają firmom i osobom prywatnym dokonywanie transakcji finansowych i urzędowych operacji w świecie elektronicznym. Niemniej, podobnie jak dowody tożsamości i karty kredytowe, posiadają określony czas ważności, oraz mogą zostać zagubione lub skradzione, lub po prostu odebrane przez instytucję, która nadaje prawa do ich używania. Podobnie jak w przypadku zwykłej transakcji, również w świecie elektronicznym kontrahent dokonuje sprawdzenia/potwierdzenia ważności przedstawionego dokumentu - firmy wykorzystujące elektroniczny obrót dokumentami i środkami finansowymi muszą mieć możliwość weryfikacji prezentowanego przez Klienta certyfikatu. Tę funkcjonalność w czasie rzeczywistym, w sposób stabilny i kompleksowy oferuje Validation Authority. Dostępne jako produkt lub zarządzalna usługa, oprogramowanie Tumbleweed VA niezależnie od marki używanej architektury PKI, przy współpracy z Urzędami certyfikacji i serwerami usługi LDAP (katalog korporacyjny) dokonuje niepodważalnej weryfikacji certyfikatów przedstawianych przez strony biorące udział w transakcji.Dokumentacja
Validation Authority Suite
358 kB, 6 str.