CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Pomoc techniczna : Karta multiSIGN w aplikacji Płatnik ZUS
Zglaszanie usterki sprzętu
FAQ
Zgłaszanie błędów
Serwis
Pliki do pobrania
Karta multiSIGN w aplikacji Płatnik ZUS
Aktualizacja CryptoCard Suite z wersji 1.12 do 1.50

Karta CryptoCard multiSIGN w aplikacji Płatnik ZUS

Uwaga!

Prosimy o poświęcenie nam chwili czasu i wypełnienie ankiety dostępnej pod poniższym linkiem.

Formularz ankiety dotyczącej CryptoCard Suite

Państwa głos pomoże nam lepiej dostosować przyszłe wersje CryptoCard Suite do Państwa oczekiwań. Dziękujemy.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, od dnia 21 lipca 2008 r. każdy dokument przekazywany do ZUS musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

W związku z tym program Płatnik, począwszy od wersji 7.01.001, umożliwia wykorzystanie kart kryptograficznych i obsługuje certyfikaty kwalifikowane. W tym celu konieczne było wprowadzenie obsługi certyfikatów kwalifikowanych i list certyfikatów unieważnionych pochodzących z trzech uprawnionych centrów certyfikacji:

 • Sigillum (PWPW - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
 • Szafir (KIR - Krajowej Izby Rozliczeniowej)
 • Unizeto Technologies

Aby móc podpisywać dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym, należy dysponować:

 • odpowiednią aplikacją umożliwiającą złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • odpowiednim oprogramowanie typu middleware.
 • kartą kryptograficzną z certyfikatem kwalifikowanym,
 • czytnikiem kart kryptograficznych,

W przypadku, gdy dostawcą certyfikatu jest Sigillum (PWPW) lub Szafir (KIR), istnieje duże prawdopodobieństwo że karta, którą otrzyma użytkownik w ramach zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, to będzie CryptoCard multiSIGN. Wraz z tą kartą zostanie dostarczone również oprogramowanie CryptoCard Suite.

Na poniższym rysunku przedstawiono podstawowe komponenty (urządzenia i oprogramowanie), które biorą udział w składaniu podpisu elektronicznego.

Do oprogramowania należą:

 • Aplikacja Płatnik, czyli podstawowa aplikacja, którą wykorzystuje użytkownik, między innymi do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • CryptoCard Suite, czyli oprogramowanie, które "udostępnia" zestaw funkcji kryptograficznych wykonywanych przy użyciu karty, dla aplikacji (w tym przypadku programu Płatnik)
 • System operacyjny wspierający obsługę czytników kart elektronicznych (np. Windows XP),
 • Sterownik dla stosowanego czytnika kart elektronicznych (np. SCM SCR 3310),

Do urządzeń należą:

 • Czytnik kart elektronicznych, który fizycznie umożliwia komunikację między kartą a pozostałymi komponentami systemu
 • Karta kryptograficzna, czyli urządzenie, którego podstawową funkcją jest ochrona klucza prywatnego użytkownika,

Jeżeli napotkasz problemy ...

Ponieważ użytkownik, pracujący z aplikacja Płatnik i dysponujący bezpiecznym podpisem elektronicznym, wykorzystuje pośrednio szereg aplikacji pomocniczych oraz korzysta z urządzeń kryptograficznych, może napotkać problemy nie tylko z samym programem Płatnik, ale również np. ze sterownikiem do czytnika czy z obsługą karty kryptograficznej.

W przypadku, gdy problemy związane są z obsługą programu Płatnik to należy się skontaktować z dostawcą programu Płatnik, dane kontaktowe są dostępne na stronie programu Płatnik.

W przypadku problemów z urządzeniami kryptograficznymi (czytnikiem kart, kartą lub oprogramowaniem CryptoCard Suite) należy kontaktować się z dostawcą (sprzedawcą) u którego urządzenie zostało zakupione. Na przykład:

Rozwiązania najbardziej typowych problemów z aplikacją CryptoCard Suite i kartą można też szukać poniżej oraz na naszej stronie FAQ


 

Problem: Aplikacja 'Płatnik' nie współpracuje poprawnie z kartami CryptoCard multiSIGN na platformach Windows 98/Me/NT4

Odpowiedź: Oprogramowanie CryptoCard Suite poddawane jest ciągłym modyfikacjom związanym nie tylko z usuwaniem zgłaszanych przez użytkowników błędów ale także z dodawaniem nowych funkcji. Niestety czasami odbywa się to kosztem zerwania kompatybilności ze starszymi systemami np. Windows 98/Me/NT4 . tym bardziej, że wsparcia technicznego dla tych systemów zaprzestał także ich producent. Ostatnim wydaniem CryptoCard Suite działającym pod w/w systemami była wersja 1.12.0038. W wersji tej występują pewne znane problemy uniemożliwiające poprawną współpracę z aplikacją 'Płatnik', które zostały usunięte w CryptoCard Suite 1.20. Ponieważ jednak CryptoCard Suite 1.20 nie jest dostępny na systemy starsze niż Windows 2000 została opracowana specjalna poprawka do CryptoCard Suite 1.12 zapewniająca kompatybilność tego oprogramowania z aplikacją 'Płatnik'. Poprawka ta jest dostępna tylko dla systemów Windows 98/Me/NT4 SP6 z zainstalowanym tzw. 'silnym szyfrowaniem' (Internet Explorer 6.0). Do jej poprawnej pracy niezbędne jest wcześniejsze zainstalowanie oprogramowania CryptoCard Suite w wersji 1.12.0038 . Sama poprawka dostępna jest bezpłatnie pod następującym adresem CCS_1_12_Win9xPatch.


Problem: Aplikacja 'Płatnik' nie współpracuje poprawnie z kartami CryptoCard multiSIGN na platformie Windows XP.

Odpowiedź: Należy zainstalować ostatnią wersję aplikacji CryptoCard Suite, dostępną do pobrania ze strony CryptoCard Suite, a następnie jeżeli jest taka potrzeba, należy usunąć zarejestrowane certyfikaty z magazynu certyfikatów przy pomocy np. Menadżer CryptoCard Suite->Narzędzia->Manadżer certyfikatów oraz ponowne zarejestrować je w systemie przy pomocy Menadżer CryptoCard Suite->Narzędzia->Dodatkowe narzędzia -> Rejestracja certyfikatu w systemie.


Problem: Czytnik SCR3310 nie instaluje się poprawnie na platformie Windows 98/Me.

Odpowiedź: Dla czytnika SCR3310 pracującego pod systemem Windows 98 należy zainstalować sterownik: Sterownik SCR3310 dla Windows 98 oraz zainstalować Platform SDK Redistributable: Microsoft Win32 Smart Card Components