CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Doradztwo : Systemy tachografu cyfrowego
Infrastuktura klucza publicznego
Podpis elektroniczny
Systemy kart elektronicznych
Technologie i standardy
Systemy tachografu cyfrowego
Systemy tachografu cyfrowego

Na podstawie rozporządzenia Rady Europy 2135/98 powołana do życia została koncepcja systemu tachografu cyfrowego (STC, ang. Digital Tachograph System) jako nowoczesnej drogi do rozwiązania problemu rejestracji czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych i kontroli parametrów tej pracy. W Polsce regulacje tego rozporządzenia wprowadziła Ustawa z dnia 29 lipca 2005 "O systemie tachografów cyfrowych". Ponieważ techniczna realizacja koncepcji bezpieczeństwa obiegu informacji w tym systemie bazuje na użyciu kryptograficznych kart procesorowych, specjalizowanego modelu PKI, certyfikatów cyfrowych i podpisu cyfrowego to naturalnym stało się zaangażowanie naszej firmy w prace standaryzacyjne, legislacyjne oraz wdrożeniowe. Posiadamy już kilkuletnie doświadczenie w zakresie standardów, wymagań technologicznych, bezpieczeństwa, organizacyjnych i prawnych dotyczących STC i wszelkich jego relacji z podmiotami zewnętrznymi. Jesteśmy współautorami koncepcji i realizacji tego systemu w Polsce.

Oferujemy usługi konsultingowe dotyczące Systemu Tachografu Cyfrowego dla firm tworzących aplikacje i rozwiązania współpracujące z STC lub wykorzystujące informacje generowane, przetwarzane i przechowywane w ramach STC, zwłaszcza dotyczące obsługi czterech typów kart elektronicznych (Karta Kierowcy, Przedsiębiorstwa, Kontrolna, Warsztatowa) i informacji generowanych przez system transakcji elektronicznych zabezpieczanych kryptograficznie. Świadczymy też usługi doradztwa w zakresie Polityki Bezpieczeństwa, Procedur Organizacyjnych, Procedur Bezpieczeństwa organizacji i firm podlegających obowiązkowi zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa w ramach swoich organizacji (np. autoryzowane warsztaty samochodowe, producenci urządzeń dla STC itp.). Oferujemy też komponenty programistyczne (biblioteki API) do wykorzystania w dowolnych systemach mających styczność z kartami systemu STC lub informacjami i transakcjami przez ten system generowanymi.